شرکت زیست فناوری هرمس با همکاری تعدادی از متخصصین در حوزه های مختلف بیوانفورماتیک، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی در سال 96 آغاز به کار نمود. هر یک از این متخصصین در دانشگاههای مطرح جهان در سطوح عالی علمی موفق به اخذ مدارج عالی گردیده اند. از ماموریتهای این شرکت تشکیل گروه علمی توانمند در ایران بود که به همت این گروه از ایرانیان تحصیل کرده این امر محقق گردید.

این شرکت بنا به تخصص های افراد موسس اقدام به راه اندازی دپارتمانهای تخصصی برای هر رشته نمود که در راستای اهداف کلی شرکت به فعالیت پرداختند.

دپارتمانهای شرکت عبارتند از :

دپاارتمان بیوانفورماتیک *

دپارتمان بیوتکنولوژی *

دپارتمان هوش مصنوعی *

از اهداف مهم شرکت که به عنوان محوریت فعالیت های شرکت در نظر گرفته شده است تولید علم و تبدیل آن به ثروت است.که تا کنون به یاری خداوند متعال در این زمینه به خوبی عمل نموده و توانسته است با تولید محصولاتی در حوزه بیوتکنولوژی به این مهم دست یابد. در همین خصوص این افتخار برای شرکت نائل آمد تا بخش تحقیق و توسعه خود را در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان مستقر نماید.

از مواردی که این شرکت به طور ویژه ای به آن چشم دوخته است بحث بهره مندی از علوم هوش مصنوعی می باشد که در همین رابطه اقدام به کارگیری نیروهای خبره نموده است. از اهداف دپارتمان تخصصی هوش مصنوعی این است که با به کارگیری آخرین متدولوژی های روز دنیا سامانه های هوشمندی در حوزه های زیستی طراحی نموده و در گامی نوین اقدام به ارائه خدمات تخصصی در زمینه هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء نماید.